PVC PLASTISOLY

PlastisolyNaše společnost ve svém laboratorním a technickém zázemí pro partnerské společnosti vyrábí a vyvíjí plastové pasty PVC plastisoly. Zákazník může volit z vlastních požadavků, které si sám určí a které lze přesně nastavit dle přání zákazníka s volbou:

Podmínky pro zpracování plastisolů

Plastisol se zpracovává při teplotách nad 170 °C až do 200 °C. Výrobní prostory pro zpracovávání – želatinaci vyhovují všem platným předpisům a normám moderního provozu. Skladování, doprava a balení dodávaných plastisolů.

Naše výrobky jsou dodávány v plastových nebo kovových obalech až do 1200 kg. Plastisoly nesmí být vystaveny slunečnímu záření, nesmí být vystaveny mrazu a být skladovány v blízkosti zdroje tepla nebo žáru.

Záruka

Poskytujeme záruku po dobu 3 měsíců od data výroby, při dodržení teploty skladování 5 °C až 30 °C.

Kontakty

BSL Industrie a.s.
Tel. +420 572 633 172
Fax +420 572 632 040
bsl@bslindustrie.cz