Plastizole PWC

PlastisolyW swoim zapleczu laboratoryjnym i technicznym nasza spółka produkuje i rozwija dla spółek partnerskich pasty Plastizole PCW. Klient może określić swoje wymagania, wybierając:

Warunki obróbki plastizoli

Plastizol obrabia się w temperaturach powyżej 170 °C aż do 200 °C. Pomieszczenia produkcyjne do przygotowania – żelatynizacji spełniają wymagania wszystkich obowiązujących przepisów i norm dotyczących nowoczesnego zakładu produkcyjnego. Magazynowanie, transport i pakowanie dostarczanych plastizoli.

Nasze wyroby są dostarczane w opakowaniach plastykowych lub metalowych o masie do 1200 kg. Plastizole nie mogą być narażone na działanie promieni słonecznych, nie mogą być narażone na mróz i magazynowane w pobliżu źródła ciepła lub żaru.

Gwarancja

Udzielamy gwarancji na okres 3 miesięcy od daty Produkcji, pod warunkiem przestrzegania temperatury magazynowania od 5 °C do 30 °C.

Kontakty

BSL Industrie a.s.
Tel. +420 572 633 172
Fax +420 572 632 040
bsl@bslindustrie.cz