CHROMOVÁNÍ

Zajišťujeme chromování strojních součástí. Povrchová ochrana chromování vytvoří silnou přilnavou vrstvu chromu, která má vynikající protikorozní vlastnosti současně s velice dobrými kluznými vlastnostmi využívanými pro svoje vlastnosti a automotiv ale i ve spotřebním průmyslu.

Kontakty

BSL Industrie a.s.
Tel. +420 572 633 172
Fax +420 572 632 040
bsl@bslindustrie.cz